SoftwareWordsMed Innovativa program, tjänster och koncept kan vi täcka olika behov samt utveckla och modernisera verksamheter . Vi erbjuder moderna användarvänliga lösningar inom en rad olika områden.

eSys Solutions AB erbjuder mjukvara för olika behov inom fastighetsautomation, energi och kommunikations segmentet.

Program för energidata-insamling och presentation.
Program för energiuppföljning och analys.
Kundspecifika program.
Webbserver, HTML5, Responsive Web Design
Webbaserade användargränssnitt
Webbaserade konfigurations gränssnitt
Automatisk överföring av mätdata till andra system eller databaser

För mer information, länk