Vi på eSys Solutions AB är övertygade om att med rätt, förenklad, tydlig presentation av energiförbrukningen hjälper människor att bli mer intresserade att ta effektiva beslut gällande energibesparande investeringar och åtgärder.  

Energieffektivisering
Första steget till energieffektivisering av ert fastighetsbestånd tas genom att börja mäta och samla energiförbrukningsdata från de olika fastigheterna.

Syftet med mätningarna är sedan att analysera energiförbrukningen och utforma en energieffektiviserings strategi så att företag och verksamheter sedan kan minska sin totala miljöpåverkan.
Med rätt åtgärder kan energiförbrukningen effektiviseras, vilket leder till ett förbättrat inomhusklimat, minskad miljöpåverkan samt ger en ekonomisk besparing och i sin tur möjliggör effektivare investeringar.

eSys Solutions AB har produkterna och tjänsterna för automatiserad avläsning av energimätare i era fastigheter.

Produkter med moderna användarvänliga användargränssnitt både för konfigurering, presentation och analys. Ytterligare tjänster än grundutbudet i våra ePorts kan enkelt abonneras via våra molntjänster.

Då vi har lång erfarenhet från fastighetsautomationsbranschen besitter vi kunskapen som krävs för både installation, kommunikation och insamling av mätdata från era fastigheters tekniska system och mätare.

Vår insamlingsplattform är marknadens mest flexibla då vi även kan skicka data i ett flertal olika format till kunders befintliga överordnade system eller olika databaser, helt kundanpassat.

Hör gärna av er till oss så hjälper vi er att ta första steget till minskad energiförbrukning och miljöpåverkan.