Innovation och nytänkande är en stor del av vår affärsidé och vi delar gärna våra visioner och ideér med er.
Vår grundtanke är att det går att utveckla och göra fastighetstekniska lösningar bättre, enklare, flexiblare, modernare och snyggare än vad det i mångt och mycket görs idag.

eSys Solutions AB är ett utvecklingsbolag inom energi och fastighetsautomations sektorn för både mjukvara samt hårdvara.

eSys Solution AB levererar en rad egna produkter för kommunikations lösningar inom fastighetsautomation och energiapplikationer.
Produkter som möjliggör sömlös integration av tillexempel M-Bus till BACnet, BACnet till ModBus och vise versa.
Produkter för automatiserad avläsning av energimätare via M-bus.
Mjukvara för skickning av  förbrukningsdata enligt kundens önskemål,  till överordnade system eller olika typer av databaser.
Mjukvara för presentation och analys av mätdata.

eSys Solutions har alltid slutanvändaren i fokus när vi designar våra användargränssnitt, webbservrar eller programmerings/konfigurerings gränssnitt vilket gör att produkterna är marknadens mest användarvänliga.

Vi hjälper även företag att ta fram produkter enligt önskemål gällande både mjukvara samt hårdvara.

  • Design, både mjukvara samt hårdvara
  • Programmering
  • Webbserver, användargränssnitt
  • Hårdvara, både kapsling som kretskort
  • Kommunikationslösningar
  • Kundspecifika mjukvaror
  • Innovation
  • Internet Of Things

Välkomna till oss på eSys Solutions AB där törsten efter nya innovationer aldrig ebbar ut.